Jarosław S. Kalinowski Nazywam się Jarosław Stanisław Kalinowski. Jestem absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłem również podyplomowe studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na tej uczelni oraz Studium Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych profesora Witolda Modzelewskiego.  (dyplomy)

Uzyskałem świadectwo kwalifikacyjne nr 18642/00, wydane przez Ministra Finansów w dniu 19.09.2000 roku, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych jak również sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych oraz udzielania podatnikom pomocy w tym zakresie.  (świadectwo)

Posiadam trzydziestoletnią praktykę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych, sporządzaniu sprawozdań finansowych, skutecznym rozwiązywaniu problemów podatkowych podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych przed urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej i urzędami celnymi.

Sporządzone przeze mnie sprawozdania finansowe były wielokrotnie badane przez biegłych rewidentów. Moją wiedzę
i umiejętności w tej dziedzinie potwierdzają wydane pozytywne opinie oraz otrzymane od audytorów listy referencyjne.
(listy)

Zakres zainteresowań i wiedzy wynikający z mojego wykształcenia oraz doświadczenia to m.in.: ustawa o rachunkowości, księgi rachunkowe, polityka rachunkowości, sprawozdania finansowe, prawo podatkowe, ustawa o podatku od towarów i usług, transakcje unijne, podatek dochodowy od osób fizycznych, księgi podatkowe, ordynacja podatkowa, kodeks spółek handlowych, umorzenie udziałów i akcji w spółkach, kodeks karny skarbowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, spółki cywilne, umowa spółki cywilnej.

 

KSJ
Biuro Rachunkowe
Jarosław S. Kalinowski
94-214 Łodź,
ul. Rzepakowa nr 28
NIP 7261024109

Regon 473216759
Tel. 601234665, 426347228


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash