Oferujemy i świadczymy następujące rodzaje usług:

Usługi podstawowe związane z bieżącą obsługą firm:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych ( podatkowa księga przychodów i rozchodów ),
 • prowadzenie ewidencji podatkowych ( ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia ),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych ( księgi rachunkowe to inaczej księgi handlowe lub pełna księgowość),
 • konsultacje w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego oraz doradztwo gospodarcze,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych ( PIT, CIT, VAT, PCC )
 • sporządzanie sprawozdań finansowych ( sprawozdania finansowe dotyczą podmiotów, które prowadzą księgi rachunkowe ),
 • obsługa płacowa ( sporządzanie list wynagrodzeń i deklaracji do ZUS ),
 • obsługa kadrowa ( prowadzenie dokumentacji kadrowej ).

Usługi dodatkowe na życzenie klientów:

 • organizacja rachunkowości firm, w tym nowopowstających,
 • tworzenie i wdrażanie systemów rachunkowości,
 • nadzór księgowy nad wewnętrznym działem księgowości,
 • wdrażanie systemu księgowego „Symfonia”,
 • rekrutacja pracowników do działów księgowości,
 • opracowywanie testów wiedzy księgowej i podatkowej,
 • sporządzanie wniosków kredytowych i analiz finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie w imieniu klientów spraw podatkowych w urzędach skarbowych.

KSJ
Biuro Rachunkowe
Jarosław S. Kalinowski
94-214 Łodź,
ul. Rzepakowa nr 28
NIP 7261024109

Regon 473216759
Tel. 601234665, 426347228

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash