Przypominamy klientom rozpoczynającym i prowadzącym działalność, będącym osobami fizycznymi, że:

  • składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za dany miesiąc wpłaca się w terminie do 10 dnia następnego miesiąca (firmy jednoosobowe) lub do 15 dnia następnego miesiąca (firmy zatrudniające pracowników);
    w tym terminie składa się też deklarację DRA, przy czym przedsiębiorcy płacący składki wyłącznie za siebie i za osoby współpracujące deklarację składają tylko za pierwszy pełny miesiąc prowadzonej działalności - w następnych miesiącach są zwolnieni z tego obowiązku,

  • zaliczkę na podatek dochodowy za dany miesiąc należy wpłacić do 20 dnia następnego miesiąca; nie składa się żadnych deklaracji podatkowych na zaliczki miesięczne,

  • jeżeli termin płatności składek ZUS i podatku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, można je zapłacić pierwszego dnia roboczego po tym dniu,

  • termin zapłaty podatku VAT i jednocześnie złożenia deklaracji upływa 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu lub kwartale rozliczeniowym,

  • dla podatników rozpoczynających działalność limit obrotów uprawniający do zwolnienia od podatku VAT w 2020 roku wynosi 200.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności; oznacza to, iż dla podatnika rozpoczynającego działalność np. od dnia 01.03.2020 r. limit sprzedaży netto na bieżący rok wynosi 166.666,67 zł,

  • podatnicy kontynuujący działalność w 2020 roku są zwolnieni od podatku VAT, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej w 2019 roku nie przekroczyła kwoty 200.000 zł,

  • ustawowe zwolnienia od podatku VAT stanowią przywilej a nie obowiązek, co oznacza, iż każdy może z tego zwolnienia zrezygnować.

PRZYDATNE LINKI:

Składki ubezpieczeniowe ZUS - http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Obsługa klientów w ZUS - http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=1&id_terminu=91&pomoc=3

Zakładanie firmy w CEIDG - http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e

Akty prawne - http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp

Formularze PIT - http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2015

Baza wiedzy
- http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/baza-wiedzy

ABC podatków - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/informacje-podstawowe

KSJ
Biuro Rachunkowe
Jarosław S. Kalinowski
94-214 Łodź,
ul. Rzepakowa nr 28
NIP 7261024109

Regon 473216759
Tel. 601234665, 426347228

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

biuletyn informacji publicznej


centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej      internetowy system aktów prawnych     Ministerstwo Finansów


finanse.mf.gov.pl/pl/strona-glowna      Zakład_Ubezpieczeń Społecznych